Tariefstelling

Wanneer je jouw kandidaat gaat voorstellen vraagt de opdrachtgever vaak om een tariefstelling. Hoeveel gaat jouw kandidaat eigenlijk kosten? De manier waarop je dit aangeeft is afhankelijk van het type contract je afsluit. 

  • Bij uitzenden of detacheren: tarief per uur
  • Bij werving & selectie: eenmalig tarief 

Grofweg bestaat de opbouw van de verkoopprijs uit de volgende componenten:

  • Bruto loon
  • Loongebonden kosten
  • Sociale lasten werkgever en overige werkgeverslasten
  • Marge 

Brutoloon 

Wanneer je met jouw kandidaat in gesprek gaat is één van de vragen die je stelt: wat is jouw salarisindicatie? Het is belangrijk om bij het antwoord op de vraag te achterhalen of het om een bruto of nettoloon gaat, of het om een maand of periodeloon gaat en of het om een 36-urige of 40-urige werkweek gaat.

Brutoloon: Het brutoloon is het loon dat de werknemer verdient bij zijn werkgever. Van dit loon worden veelal sociale premies en belastingen ingehouden, wat resulteert in het nettoloon.

Nettoloon: Het salaris dat iemand daadwerkelijk bijgeschreven krijgt op de rekening.

Periodeloon: Het brutoloon per 4 weken.

Maandloon: Het brutoloon per kalendermaand.

36 vs 40 urige werkweek: Afhankelijk van de branche wordt de fulltime werkweek verdeeld over 36 of 40 uur. Bij de overheid bijvoorbeeld is het een 36-urige werkweek (en is het fulltime salaris ook op basis van 36 uur).

Om een uurtarief te kunnen neerleggen zal je waarschijnlijk regelmatig moeten terugrekenen naar uurloon en weer terug.