Recruitment Funnel – Stappen in de funnel

De funnel bestaat uit een aantal stappen die de kandidaat tijdens zijn keuzeproces doorloopt. Tijdens elke stap wordt er een andere vraag beantwoord en hoe verder je de trechter doorloopt hoe dichter je bij het daadwerkelijk solliciteren komt. 

Recruitment is een proactief vak. Want voordat kandidaten jouw funnel betreden zijn ze zelf –onderbewust– al bezig met een volgende stap in hun carrière. De juiste kandidaat trek je dus niet zo maar over de streep. Het is erg belangrijk om kandidaten in een latente fase al te activeren. Focus je dus niet alleen op de laatste stap, het aannemen van de kandidaat. Dan sla je de plank mis in een markt die vraagt om relatiebeheer en merkwaarde. 

Als het je lukt om de funnel in te zetten en zo de kandidaten en de fases die ze doorlopen in kaart te brengen helpt dat je bij het werven van de juiste kandidaten. En, niet onbelangrijk, blijf je je concurrenten voor.