Recruitment Funnel

De zoektocht naar een nieuwe baan kan je vergelijken met de aankoop van een nieuwe auto of een TV. Je gaat in eerste instantie op zoek naar wat er te koop is, bekijkt zelf wat je belangrijk vindt, kijkt naar de prijs en bepaald aan de hand daarvan wat en waar je koopt. 

Het keuzeproces in recruitment is gelijk. Zowel aan de kandidatenkant als aan de opdrachtgeverskant. Dat geeft ook gelijk de complexiteit van de functie van een recruiter aan. 

Het keuzeproces wordt ook wel een “funnel” genoemd. Een funnel wordt vaak weergegeven als een trechter. 

Recruiters die de funnel inzichtelijk maken en houden hebben een streepje voor op concurrenten! Maar hoe doe je dat?

Recruitmentfunnel vanuit de kandidaat

Kandidaten solliciteren niet zomaar op een functie. Daar denk je goed over na en daar steek je tijd in. In eerste instantie ontstaat er de behoefte om naar een andere baan te zoeken. Dit kan een bewuste zoektocht zijn of het kan zo zijn dat de kandidaat toevalligerwijs de vacature langs zag komen wat maakt dat je je realiseert dat hier een behoefte van jou als kandidaat ligt.

De oorzaak voor deze behoefte kan verschillende redenen hebben. Het kan zijn dat je op zoek bent naar een beter salaris, meer uitdaging in je werk of een baan met minder reistijd. Hoe dan ook, als je de behoefte erkent zet je als kandidaat de eerste stap in de recruitmentfunnel en ben je vanaf dat moment een potentiële kandidaat.

De funnel bestaat uit een aantal stappen die de kandidaat tijdens zijn keuzeproces doorloopt. Tijdens elke stap wordt er een andere vraag beantwoord en hoe verder je de trechter doorloopt hoe dichter je bij het daadwerkelijk solliciteren komt. 

Recruitment is een proactief vak. Want voordat kandidaten jouw funnel betreden zijn ze zelf –onderbewust– al bezig met een volgende stap in hun carrière. De juiste kandidaat trek je dus niet zo maar over de streep. Het is erg belangrijk om kandidaten in een latente fase al te activeren. Focus je dus niet alleen op de laatste stap, het aannemen van de kandidaat. Dan sla je de plank mis in een markt die vraagt om relatiebeheer en merkwaarde. 

Als het je lukt om de funnel in te zetten en zo de kandidaten en de fases die ze doorlopen in kaart te brengen helpt dat je bij het werven van de juiste kandidaten. En, niet onbelangrijk, blijf je je concurrenten voor.