Het CV

Zoals aangegeven is het belangrijk het CV te ontdoen van alles wat privacy gevoelige informatie zou kunnen zijn. Maar daarnaast heb je ook andere keuzes die je kan maken in het CV:

Gebruik de vacature weer als uitgangspunt

Bekijk de werkervaring, projecten en opleidingen en certificaten van de kandidaat en maak een keuze in wat relevant is voor de functie en wat niet. Dingen er bij verzinnen is echt not done, maar dingen weglaten heel normaal. Door bepaalde ervaring of cursussen weg te laten kun je het beeld dat je wil overbrengen versterken. Neem hierbij weer de vacature als uitgangspunt. Bedenk wat wel en niet relevant is en maak hier keuzes in!

Pas begrippen/namen aan naar hedendaagse begrippen/namen

Veel opleidingen hebben gedurende de tijd andere namen gekregen, en ook functietitels gaan een ontwikkeling door. Gebruik de termen die op dit moment gangbaar zijn, zodat de lezer herkent wat je aanbiedt. En daarmee komen we ook op het volgende.

Spreek de taal van je lezer

Probeer je in te leven in de belevingswereld van jouw lezer. Wat voor taal spreekt iemand? Wanneer je iemand aanbiedt die jarenlang in een commerciële wereld heeft gewerkt voor een functie bij de overheid zal de taal van het CV waarschijnlijk niet overeenkomen met de taal die gesproken wordt bij de overheid. Wanneer je jouw opdrachtgever goed kent, of je gespecialiseerd bent in die wereld zal je de taal spreken en het CV kunnen ‘vertalen’. Als dit (nog) niet het geval is zal dat lastiger zijn. Wat je dan kunt doen is kijken op de website van jouw opdrachtgever; welke woorden gebruiken ze vaak? Hoe spreken ze de klant aan (u of jij)? Ook geeft LinkedIn belangrijke informatie: hoe heeft de persoon die op dit moment de functie vervult zijn of haar functie omschreven? Welke woorden gebruikt iemand in zijn profiel?

Maak gebruik van relevante projecten / prestaties

Het omschrijven van projecten / prestaties met concrete resultaten helpt de lezer zich in te leven in jouw kandidaat. Een goed voorbeeld spreekt meer tot de verbeelding dan een rijtje taken en verantwoordelijkheden. De manier waarop je dit inzet is sterk afhankelijk van jouw kandidaat en de vacature. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dit te omschrijven in de motivatie, je kunt een aparte sectie opnemen met relevante projecten en prestaties of je kunt het opnemen per werkervaring. Waar mogelijk is het goed om het met cijfers te onderbouwen. Hoe groot waren de opdrachten in euro’s? Wat heeft het project opgeleverd (aantal nieuwe klanten, toename in verkopen, euro’s)?