Het Curriculum Vitae

Een curriculum vitae (meervoud: curricula vitae, latijn voor levensloop) of kortweg cv is een document waarin iemand een samenvatting van zijn leven geeft, met name wat betreft behaalde diploma’s en werkervaring.

Bij sollicitaties wordt veelal een curriculum vitae meegezonden met de sollicitatiebrief. Het cv geeft dan een overzicht van voor de functie waar men naar solliciteert relevante opleidingen, werkervaring en nevenactiviteiten. Meestal worden de verschillende onderdelen van het cv in omgekeerd chronologische volgorde weergegeven. Dat betekent bijvoorbeeld dat in het onderdeel met opleidingen de laatst gevolgde opleiding bovenaan staat. De lengte van het cv is onafhankelijk van de hoeveelheid relevante opleidingen, werkervaring en nevenactiviteiten, en hangt samen met de functie waar men op solliciteert. Voor veel functies wordt een cv van 1,5 à 2 kantjes A4 als wenselijk gezien, maar in sectoren als IT is een langer cv (met meer ruimte voor een omschrijving van projecten) gebruikelijk.

Résumé

In landen als de Verenigde Staten en Canada wordt ook de term resume (van het Franse résumé) gehanteerd. Het verschil tussen een cv en een resume is dat de laatste over het algemeen korter is en altijd een persoonlijke doelstelling of profiel bevat, waarin wordt aangegeven bij wat voor soort bedrijf welk soort functie wordt gezocht en wat de beste ervaringen en eigenschappen van de persoon zijn, meestal ondersteund door bijvoorbeeld werkervaring en studie-ervaringen. Bij een resumé probeert de persoon dus op deze wijze zijn eigen kunnen meer naar voren te halen dan bij een cv.

Steeds vaker zien we een combinatie van het CV en het resume.

Businessman and resume.Job search and job interview concept idea.