De selectie

Selectie:

Wanneer je de potentiële kandidaten ‘geworven’ hebt is het van belang om tijdens de selectiegesprekken een betrouwbaar beeld te krijgen van de kandidaat om vervolgens te kunnen bepalen of een kandidaat geschikt is voor de functie, of niet. Door gebruik te maken van verschillende selectie-tools kan je ervoor zorgen dat de juiste kandidaat geselecteerd wordt. Taken voor jou als recruiter die kunnen vallen onder selectie:

  • Het bepalen van de selectie-eisen
  • Het spreken en eventueel testen van de kandidaten
  • Het nemen van beslissingen in het selectieproces