ATS – Proof maken van het CV

Gebruik de juiste termen

Wanneer een werkgever op zoek gaat naar geschikte kandidaten, zal hij/zij een aantal termen in moeten voeren waarmee de software cv’s gaat screenen. Je mag ervan uitgaan dat de persoon die op zoek gaat naar kandidaten, dezelfde termen hanteert als in de vacaturetekst.

Mensen binnen een organisatie spreken over het algemeen dezelfde taal. Ze gebruiken dezelfde termen om functies, competenties en verantwoordelijkheden te beschrijven. Als in de vacaturetekst het woord Verkoper wordt gebruikt, moet je de kandidaat dus niet gaan omschrijven als Accountmanager.

Door de vacaturetekst als uitgangspunt te nemen, weet je zeker dat je de juiste termen gebruikt en dat het cv beter “leesbaar” is voor screening software.

To do:

Pak de vacature erbij en markeer de termen die cruciaal zijn voor het beschrijven van de functie. Markeer daarnaast in een andere kleur de termen die minder belangrijk zijn, maar die een werkgever graag terug zou zien.

Een aantal voorbeelden:

 • Vaardigheden en competenties
 • Talen
 • Opleidingsniveau
 • Computervaardigheden (specifieke apps, programma’s en software)
 • Functietitel
 • Taken en verantwoordelijkheden (terug laten komen bij het beschrijven van je werkervaring)
 • Regio
 • Branche

Probeer belangrijke termen terug te laten komen in het cv. De mate waarin je de termen kunt gebruiken is natuurlijk wel afhankelijk van de loopbaan. Het is niet de bedoeling dat je termen onrechtmatig gebruikt en liegt over het verleden.

Wees zorgvuldig met het gebruik van afbeeldingen

Hoewel we zelf best voorstander zijn van creatieve cv’s die bijdragen aan de presentatie van de persoonlijkheid en vaardigheden van je kandidaat, zijn dergelijke cv’s voor de meeste screening software niet goed leesbaar.

Het is dus belangrijk om relevante onderdelen niet in afbeeldingen te beschrijven of, wanneer je dit toch doet, de belangrijke onderdelen ook nog eens in de tekst te vermelden.

Wanneer je bijvoorbeeld diagrammen gebruikt om de expertise op bepaalde vlakken te tonen, is het aan te raden om onder de diagrammen ook in tekst te beschrijven hoe goed jouw kandidaat scoort op de betreffende onderdelen.

Gebruik gangbare titels voor de verschillende onderdelen

Screening software categoriseert de verschillende onderdelen van het cv op basis van de titels die je in het cv opneemt (Werkervaring, Opleidingen, etc).Wanneer je afwijkende titels gebruikt die het systeem niet herkent, loop je het risico dat de werkervaring bijvoorbeeld onder de categorie opleidingen valt.Om ervoor te zorgen dat de onderdelen op de juiste manier worden onderverdeeld, dien je niet te ver af te wijken van de gangbare termen.

Een aantal voorbeelden:

 • personalia, persoonlijke gegevens/informatie,
 • werkervaring, ervaring,
 • educatie, opleidingen,
 • talen, talenkennis,
 • vaardigheden, computervaardigheden, competenties,
 • nevenactiviteiten, hobby’s, en overige werkzaamheden.

Wees consistent

Presenteer de verschillende onderdelen van het cv op een consistente manier. Dit maakt het cv niet alleen beter leesbaar voor screening software, maar ook voor mensen. Een voorbeeld:

Werkervaring

Accountmanager Bedrijf X, Arnhem September 2008 – Augustus 2012 Verantwoordelijk voor: A, B en C.

Opleidingen

Bachelor Commerciële Economie Universiteit X, Nijmegen September 2004 – Juli 2008 Focus op vakken A, B en C. Thesis onderwerp D.

Houd de opmaak simpel

Gebruik geen onduidelijke lettertypes en minimaliseer het aantal verschillende lettergroottes. Probeer daarnaast het gebruik van afbeeldingen, kolommen en tabellen te vermijden. Door de diversiteit in softwarepakketten is het moeilijk te zeggen hoe ver je moet gaan in het versimpelen van de opmaak. Sommige systemen kunnen afbeeldingen lezen, terwijl andere alleen tekst kunnen lezen. Sommige kunnen pdf-bestanden lezen, terwijl anderen alleen Word-bestanden kunnen lezen.

Het probleem is dat een cv ook aantrekkelijk moet zijn voor het menselijke oog. Daarnaast telt jouw mening ook mee.

Probeer zelf een balans te vinden tussen de leesbaarheid en de aantrekkelijkheid van het cv.

Dubbelcheck je spelling

Wanneer het CV door een mens wordt gelezen, is een spellingsfout een slordigheid, maar de lezer zal altijd nog begrijpen wat je bedoelt. Sommige mensen knappen erop af, maar niet iedereen. Screening software, echter, is meedogenloos en zal een woord dat verkeerd gespeld is niet herkennen. In deze context is een correcte spelling dus extra belangrijk. Om uit te sluiten dat het cv door een spellingsfout niet correct wordt geïnterpreteerd, dien je de spelling dubbel te controleren.

Extra tip: wanneer je lang bezig bent met dezelfde tekst zie je sommige fouten niet meer. Door het lettertype en de lettergrootte te wijzigen (je mag de grootte gerust verdubbelen), herkennen je hersenen de tekst niet meer. Hierdoor kun je met een frisse blik naar de tekst kijken, waardoor taalfouten opvallen.

Opslaan als Word, Pages of pdf-bestand?

Gedateerde screening software beschikt wellicht niet over OCR software (Optical Character Recognition). OCR software zet afbeeldingen, pdf-bestanden of geprinte tekst om in digitale tekst, die vervolgens verwerkt kan worden in een database.

Zonder OCR kan jouw pdf-bestand niet worden gelezen. Over het algemeen wordt bij het uploaden van het cv of voorstel vermeld welke bestandstypen je mag aanleveren. Wanneer pdf niet wordt ondersteund, zul je het cv dus als een Word, Pages of tekst bestand moeten uploaden.